כותרת
 מדריך למורה


מדריך למורה

רציונל כללי

 • החומר הלימודי הוא על פי היחידה: "מן המקורות על ארץ ישראל" לניגשים לבחינת הבגרות בתורה שבעל פה. אין כאן את כל החומר, אלא מבחר פעילויות לימודיות להוסיף לסל הפעילויות של המורה.
 • האתר פונה לתלמידי החטיבה העליונה בבתי הספר הממלכתיים.

האתר אינו בא להחליף את ההוראה בכיתה אלא להציע למורה פעילויות לימודיות נוספות לכלל הכיתה או לתלמידים נבחרים .


 • המשימות פונות אל תלמיד החטיבה העליונה בעל ידע בסיסי בלימוד התלמוד, אך חסר ידע בסוגיות שבאתר.
 • אנו מניחים שיש לתלמיד ידע בשימוש באתר, ובמחשב (שמירה, גרירה וכיו"ב)
 • המשימות השונות מסתמכות על קריאת הגמרא עם הביאור שבאתר, או על עיון בדפים שהאתר מפנה אליהם.

  לימוד הסוגיות

  המטרה היא ללמוד את הסוגיה במקסימום רצף. אבל מאחר שנחוץ לימוד רב של מושגים שיופיעו בסוגיה, אנו מציעים
  א. לימוד של יחידות מתוך הסוגיה (בעיקר קטעי משנה וברייתות), ובו מבררים את המושגים התלמודיים.
  ב. לימוד רצף הסוגיה בגמרא.
  (יש דילוגים במקרים נדירים כשראינו שהנושא מורכב ואין צורך לסבך את תלמידנו בהם.)
  כאמור יש אפשרות לשלוח את כל הכיתה למשימה נבחרת להכנה/חזרה/השלמה של הנלמד בכיתה. או לחלופין להפנות תלמידים עצמאיים לעבור בעצמם על רצף הפעילויות כדי ללמוד את הסוגיה.

  משאבי הסוגיה

  לרשות התלמיד עומדים כלים מידיים על הטקסט (מופיעים על המסך, עם הטקסט):
 • פירוש רש"י.
 • ביאור שהוא תרגום ופירוש מפורט בשפה שווה לכל נפש.
  המשימות השונות מסתמכות על קריאה עם הביאור.

  עזרים

  מתוך "עזרים" יכול התלמיד לשלוף:

 • פירוש רש"י כפי שהוא מופיע בדפוסי התלמוד.
  (לרש"י מוקדשים גם דפים מיוחדים בחלק ההרחבות)

 • ביאור הטקסט - הסבר של הסוגיות בשפה שלנו.

 • מילון ארמי-עברי למילים שבסוגיות. המילון כולל את כל המילים מהסוגיות שכבר קיימות באתר. בעתיד צפויות לעלות סוגיות חדשות, והמילון יתעשר בהתאם.

 • מונחי הלימוד והדיון. הטרמינולוגיה הלמדנית של התלמוד, המילים שהן אבני דרך בסוגיה: מילות הבאה, קושיא או תירוץ. (תניא, הא גופא קשיא וכיו"ב.) כאן ימצא התלמיד את המילה (או צירוף המילים) את תרגומה ואת משמעותה במהלך הסוגיה.

 • מושגים מהסוגיה - הרחבת מושגים שהופיעו בסוגיה, מצדדים הלכתיים, היסטוריים, ארכאולוגיים וכיו"ב.

 • מושגים תלמודיים - חזרה על מה שנאמר שוב ושוב בכיתה ובשיעורי מבוא לתורה שבעל פה: מיהם תנאים, אמוראים, מהי משנה או ברייתא, מה עשה רש"י וכו'.


הרחבה והעשרה


סוגית הכל מעלין

פתיחה
משימה א' - מבנה הסוגיה-זיהוי מקורות תנאיים

המטרה: תלמידים יזהו את היחידות בסוגיא לפי המקורות: תנאיים: משנה, ברייתא, אמוראיים. עפ"י שפה, מילות הבאה וכו'.
הביצוע: צביעה במברשת צבע. המחשב לא יקבל תשובה לא נכונה.
התלמיד יוכל לשמור לעצמו או להדפיס את הסוגיא הצבועה.

משימה ב' - "הכל מעלין" - מי מעלה לאן? המשנה והברייתא

לפני הפניה לגמרא מתבקשים התלמידים להבין את הרישא של המשנה. התלמידים מופנים אל הביאור לעורר דגשים בהבנת המשנה.
בהמשך מבררים את נושא כפית העליה באמצעות הכתובה עפ"י הברייתא שבסוגיא .
התלמידים מופנים להבין את הכתובה, ואיך היא מאפשרת כפיה כלפי האיש או האישה (האיש - יוציא ויתן כתובה, האישה- תצא בלא כתובה).

משימה ג' - הסוגיה הראשונה - "לאתויי מאי"

התלמידים מתבקשים לזהות את המהלך בסוגיא: (שאלה תשובה) ואחר כך לפרש את הסוגיא.
את התוצאה יוכלו לשמור או להדפיס.

משימה ד' - איך משלמים בשקלים או בדולרים? גביית שטרות

כאן אנו ממשיכים עם הסיפא של המשנה.
הבריתא על גביית שטרות בכלל, ואח"כ חוזרים לגביית כתובה.

משימה ה' - גביית הכתובה - הבנת המשנה

באלו מטבעות משלמים את הכתובה. התלמידים נדרשים להבין את המקרים השונים במשנה, ולנסות לבנות עיקרון: מה קובע את מטבע התשלום?

משימה ו' - הגמרא סוגית גבית הכתובה

לפי העיקרון שבסוגיה הקודמת: התלמידים מתבקשים לזהות את השלבים במהלך הסוגיה, ואחר כך לפרש בעצמם את הסוגיה.


שו"ת לדיון

משימה מונחית בקריאת פסק דין אותנטי בנושא יציאה לחו"ל של נער בעיקבות אביו כנגד רצון האם.
בדיון עולות הנמקות שונות בעד ונגד, והתלמידים מתבקשים לחוות דעה ולהשתמש במה שלמדו בסוגית "הכל מעלין".

 


סוגיות | עזרים | הרחבה | פורום | מדריך למורה | אודות | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © 2002, סנונית (ראה תנאי שימוש)סוגיותעזריםהרחבהפורום מדריך למורה אודותסנונית מן המקורות על ארץ ישראל