כותרת
 אודות


על אודות אתר זה

יחידת הלימוד המקוונת "ארץ ישראל" עוסקת במקומה של ארץ ישראל כמרכיב מרכזי בזהות היהודית של הנוער בישראל ומקומה בזהות היהודית בארץ ובתפוצות לאורך הדורות. מרכזיותה של ארץ ישראל בתרבות היהודית, גבולותיה השונים, דעות שונות על עלייה וירידה מהארץ, על יישוב הארץ, גישות שונות "לזכותנו על הארץ" והיבטים הקשורים לקדושת הארץ וקדושת החיים ונקודות המפגש ביניהם.
עיקר הלימוד מתבסס על הצגת דילמות: חלקן כפי שהוצגו בספרות חז"ל ובספרות השו"ת וחלקן לקוחות מההוויה המודרנית של ימינו.
התלמיד מתמודד עם ההיבטים השונים של הבעיות שיוצגו בפניו בעזרת הכלים שנעמיד לרשותו.
בסיומו של מהלך החקר ינסה הלומד לבסס לעצמו מסקנות עצמאיות על פי הלימוד שחווה ובקיאותו במקורות ובהקשרם ההיסטורי, החברתי, הגיאוגרפי והחברתי.

אתר "מן המקורות על ארץ ישראל" הוא אתר המיועד לתלמידי בתי-הספר התיכוניים ממלכתיים, הלומדים לקראת בגרות במקצוע תורה שבעל-פה בהיקף של 5 יח"ל, וכן גם למורים ותלמידים למורשת תרבות ישראל.

האתר נבנה בשיתוף משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, מפקחת על תורה שבעל פה ומחשבת חז"ל ד"ר חגית די-נור.
הקמת האתר התאפשרה בסיוע תרומתם הנדיבה של יפה ומייקל איזנברג, ירושלים.

כתיבה: חיה פז-כהן, איציק רבי
גרפיקה: אורלי שלם, שרון נאור-תג'ר
הפקה: אופיר הלוי
יעוץ פדגוגי: יוחאי שרון, יונית סדן.

 


סוגיות | עזרים | הרחבה | פורום | מדריך למורה | אודות | לדף הראשי

כל הזכויות שמורות © 2002, סנונית (ראה תנאי שימוש)סוגיותעזריםהרחבהפורום מדריך למורה אודותסנוניתמן המקורות על ארץ ישראל