[ילאוטסקט טירפת]
מדריך למורה סיור מודרך קבוצת דיון סדנה נווט שירה אודות המשוררים והשירים הניגון שבדיבור סנונית קריאת שיר חדשות ואירועים פורום הליקון שירה תל אביבית סיור מודרך שירשת

ןוקילהו תינונס יע הנבנ תשריש רתא
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©