spacer
פירסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע כתבי עת ומאגרי מידע
ראש גדול - ירחון מדע לצעירים 

זכויות יוצרים

"ראש גדול" - ירחון מדע לצעירים. הירחון נולד עם תחילת האלף (ינואר 2000) בסיוע תכנית קרב למעורבות בחינוך. לאחרונה נוצר שיתוף גם עם קרן ר"שי והוקמה עמותת "ראש גדול" לקידום הידע והמדעים.

הירחון מופיע בהיקף של 32 עמודי צבע מלא בתדירות חודשית במשך שנת הלימודים (10 גליונות בשנה) . יחודיתיו משתקפת ברב- תחומיות של תכניו המוגשים בשפה קלה, ריבוי תמונות והפניות לאתרים. בין הנושאים: החלל וכדור הארץ, עולם החי, חידושים ברפואה, שחמט, רובוטיקה, גנטיקה, המצאות ששינו את העולם, ניסויים, שעשועי מדע ועוד. הירחון אינו מסחרי וניתן לרוכשו רק כמנויים (בתי ספר או פרטיים).
עורכת ראשית : ד"ר זהר גורי
טלפון המערכת : 03-6771898
פקס : 03-5748242
דואר אלקטרוני: rosh_g@netvision.net.ilחזרה

רשימת החוברות | חיפוש | על כתב העת | כתבו לנו
כתבי עת ומאגרי מידע | סנונית

כל הזכויות שמורות © 2002, ראש גדול - ירחון מדע לצעירים ועמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב