> סנונית - לעוף רחוק יותר מהדמיון
English

חברי הועד המנהל

  • בילי שפירא, מנכ"ל האוניברסיטה העברית
  • פרופ' נאוה בן צבי
  • רו"ח איתמר ברהום
  • עו"ד ענת טל
  • ד"ר שבתאי דובר
  • רו"ח אריה נחמיאס
  • יעל ארד
  • רו"ח יוסי טנדלר
  • רו"ח ליאור אגאי – סמנכ"ל כספים האוניברסיטה העברית
  • רו"ח ראם עמינח